Складови и митнически услуги

Всичко Включено

 • ОБРАБОТКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ПО ВСИЧКИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ

 • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД МИТНИЦА

 • МИТНИЧЕСКО И ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

 • СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ - ШОСЕЕН, МОРСКИ И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 • БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ПО ТРАНЗИТНИ ОПЕРАЦИИ (NTCS)

 • ЗАСТРАХОВАНЕ

 • ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

 • ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРИРАНЕ

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДИ ФИРМИ ЗА ДДС ЦЕЛИ, КЛОНОВЕ

 • ПРАТКИ - ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • КОМПЛЕКСНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ТРИСТРАННИ СДЕЛКИ

 • СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИСКАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ ПО РЕГЛ. НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • МАКСИМАЛНА МОБИЛНОСТ И ДИСТАНЦИОННО МИТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА КЛИЕНТА

 • ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ