Услуги

- Обработка на митнически документи по всички митнически режими;
- Представителство пред митница;
- Максимална мобилност и дистанционно митническо обслужване без необходимост от присъствие на клиента;
- Митническо и временно складиране;
- Спедиторски услуги - шосеен, морски и въздушен транспорт и логистика;
- Банкова гаранция по транзитни операции (NTCS);
- Застраховане;
- Информационни и консултантски услуги свързани с митническото законодателство на Европейския съюз и Република България;
- Преводи и легализация на документи
- ИНТРАСТАТ деклариране